is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dame. Wanneer zullen de beschaafde Westerlingen de moeite nemen om te beseffen, dat er harteo, zelfs wèrme harten kloppen onder de bruine vellen? Wanneer zullen ze beseffen, dat er wisselwerking bestaat tusschen zielen, oo

al huizen ze in een anders gekleurde huid ? ,,,,,,

Als gij ruim denkt, groot van ziel zijt, zal dit een goeden invloed hebben

op uw Mina, mevrouwtje, en onbewust reflecteert rassenhaat, als d.e m uw

gemoed sluimert. „ .. .

Ik zal u wat vertellen: Mijn vader verloor een van zijn kinderen en

moest, overgeplaatst, het grafje achterlaten. Eerst na 15 jaren kwam hij weer

in de gelegenheid, het grafje te bezoeken. Hij vond het keurig onderhoude ,

er lagen versche bloemen op. Van wie was de stille, zorgzame hand . ij

navraag bleek 't een oude kebon te zijn, een man met een heel bruin vel. Jaar

in jaar uit werd het grafje verzorgd, zonder hoop op belooning, alleen omdat

dé kleine in zijn leven wel eens geglimlacht had tegen den bruinen broeder.

Het gestorven kindje en de oude kebon wisten wèl wat liefde was en

wisten niets van kleurverschil.

22e Brief. — Over Boeloes, Li en Koeroes en waarom Tirto cura^ao dronk.

2 Juli 1911.

Mijn kinderen sjouwden, toen ze nog niet naar school gingen met hun sportkarretje overal rond; ze bleven soms uren uit en ze strekten hun verkenningstochten steeds verder uit. . . Beschaafde Europeanen maakten de wegen nog niet onveilig door me

hun autos in woeste vaart over heen te" vliegen, en noch mijn vrouw noch ik maakten ons een oogenblik bezorgd over de kleine, blanke dre.messen tusschen de duizenden bruine broeders. Het kwam geen oogenblik in ] p,

eenig leed zou kunnen geschieden. . .ra„

Ze hadden veel vriendjes: Boeloes, Li, Koeroes, die erg weinig e aan hadden. Moeder moest die bruine dreumessen altijd trakteeren. e waren veel pienterder in het fabriceeren van vliegers dan onze kinderen en Li kon al zijn ledematen doen kraken; dat bezorgde hem een groot prestige.