is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§

leenen, maakt hij een andere omtrekkende beweging dan wanneer hij niets te vragen heeft; —maar als Kromo zoo'n vreeselijk onschuldig gezicht trekt, dan houdt hij je voor den gek. Dat gaf me aanleiding om, niettegenstaande de onfrischheid, zoo'n bos eens heel goed te bekijken, en: jawel hoor! daar had Kromo aan zijn zucht tot fopperij weer eens toegegeven. Kromo had kunststaarten gefabriceerd! Beweer nou nog eens, dat hij geen handelsgenie, geen kunstzin, geen denkkracht bezit. Deze werkt wel een beetje in de verkeerde richting, maar ze is er toch.

*

* *

Wil je Kromo een ontzettend groot pleizier bezorgen? Laat je dan te pakken nemen. Dat is ook de manier van werken van den Chinees. Een Chinees doet net alsof hij niets merkt van al de fopperijen van Kromo. Steenen tusschen de bossen padi, steenen in de zakken met kapok, de katjang even nat gemaakt en dan oppervlakkig gedroogd, de kapokvruchten onrijp geplukt en even in kokend water gedompeld, — Kromo is onuitputtelijk in bedriegerijtjes; maar de Chinees zegt niets. Wacht, vriend, ik zal je wel helpen! En zijn unster is zóó valsch, zijn ellemaat zóó ingewikkeld, dat Kromo, die 't wel merkt, in stomme bewondering staat over zóóveel pienterheid en toch tevreden is, want hij heeft den Chinees toch óók te pakken! Zijn katjang woog wel 10 pCt. zwaarder door de verborgen nattigheid; Baba's unster wees 100 katti aan, als het er 120 waren. Kromo erg tevreden, omdat hij Baba voor zijn 10 pCt. te pakken had genomen, en Baba lei de katjang dadelijk flink in de zon en was óók tevreden, want zijn unster gaf 20 pCt. voordeel, zoodat hij aan 't langste eind trok en nog 10 pCt.

oentoeng had. .

***

Die stomme Blanda's verbeelden zich erg knap te zijn. Ngelmoes kennen ze niet. Weet je wie knap is? Kiahi Towikromo uit Pantjoer. Die heeft een tooverformule, waardoor hij zich onzichtbaar kan maken, en voor 20 centen geeft hij je een zakje met wat aarde en dan zeg je: „Bismillah" en je gooit het over het huis van dengene, die je bestelen wilt, en dan slapen de bewoners even vast als de doode van wiens graf de aarde genomen is, en men kan op z'n dooie gemak alles weghalen. Een enkele maal komt 't verkeerd uit. Eens was Kromo er bijna bij. Hij wou van kiahi Towikromo zijn centen terug hebben, want hij was bijna doodgeslagen.