is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Opheffers er onvatbaar voor zijn; nu elk voorstel, elke gedachte omgewerkt moet worden, is ook hun weinige ontwikkeling gebleken en moet de opleiding ook héél anders worden.

Je hebt gouverneurs-generaal gehad, die dachten, dat ze goed schreven. Ge hadt het hoongelach moeten bijwonen waarmede hun stukken op de Secretarie ontvangen werden. Gewoon onbruikbaar.

De algemeene secretaris schudde zijn hoofd.

Rrring! Of Mijnheer X eens wilde komen !

— Mijnheer X, zou U dit stuk eens willen omwerken?

X af; nadat hij gelezen en zich geërgerd had, ging er weer een bel.

Of Mijnheer IJ eens wilde komen.

— Mijnheer IJ, zou u dit stuk eens willen omwerken ?

Zoo kwam 't in de lagere rangen en daar werden dan weddenschappen aangegaan: hoe lang de dressuur van den gouverneur-generaal zou moeten duren. Elke gouverneur-generaal moet afgericht worden, dat begrijpt ge. Wie zou anders de Opheffers moeten africhten?

Het is een eeuwigdurend gesukkel; het zal nu eens met de hoogere dressuur geprobeerd worden.

Een droge spons kan niet gretiger water opzuigen dan praatjes de ooren

van bureaucraten indringen en worden ze verkocht door een doctor-professor,

dan twijfelt niemand aan de waarheid. Nu zijn er lui, die, als ze 't met hun geweten te kwaad krijgen, dat geweten stiekem laten kletsen, en anderen, die, als ze laster zien verkondigd, er géén notitie van nemen. Je zoudt wel dagwerk hebben! Ja, maar hier ontmoeten we kwaadsprekerij van een hooggeleerd en van een ernstig man, van een hoofdadviseur. Snouck Hurgronje heeft 'toor van de regeering, van duizenden in den lande. Zou het korps Opheffers zoo in discrediet geraakt zijn, indien men maar niet steeds iedereen stiekem had laten praten? Ik weet niet precies wie de boef is, die het: „Calomniez! Calomniez! II en restera toujours quelque chose!" als devies gebruikte. Het kan Talleyrand geweest zijn. In elk geval een groot staatsman, want wordt men een groot staatsman zonder dergelijke schunnige slimmigheidjes? Ik ben niet voor staatsman in de wieg gelegd, want ik had een braven vader. Ge ziet, dat ik bitter word; maar blijf eens goed gehumeurd bij den tegenwoordigen gang van zaken!