is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pas door het clericale ministerie gemaakt, zooveel strenger? Zevenduizend pop is al het minste, dat je moet neertellen, als je je dienstmaagd benadert. Bij de aartsvaders scheen een brood en een kruik water genoeg.) Dan komt het 17de hoofdstuk, waarin de gehoorzaamheid van Abraham op de proef gesteld wordt. De sukkel zond op last van zijn vrouw zijn bijwijf en zoontje weg, de woestijn in. Waartoe de proefneming daar moest dienen, is me niet duidelijk. Hij sidderde al voor Sara. Hoeveel te meer dus voor Jehova!

Maar nu al dat jokken van den braven Abraham. Als hij zijn jongeren achterlaat, zegt hij: —„Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u terugkeeren."—Hij wist toen beter, of hij zou alléén terugkeeren.

Zijn zoon jokt hij een oogenblik later óók voor.

Ligt het „brani soempah", het „ik zweer" in den mond van Kromo bestorven, dan blijkt uit het oude testament, dat hij dat heeft van de aartsvaderen. Allen zweren om den haverklap, de engelen en Jehova ook. De laatste zweert bij zich zeiven en het jokken heeft Kromo óók met de aartsvaderen gemeen. De meeste Kromo's jokken uit principe, óók al behoeven ze niet te jokken en al zou het nergens toe dienen. Bij den Madurees is het een sport en het kleine kind wordt er in geoefend. Als Kromo èrg vertrouwelijk met je praat, dan jokt hij óók. Als je dus iets onderzoeken moet, dan moet Kromo vooral niet weten, wat je weten wilt. Dat geeft op den duur een geweldig oponthoud. Gelukkig is er een tegenwicht en dat is zijn beleefdheid. Alles goed en wel, maar onbeleefd zijn is de ergste zonde en is de blanda nu erg gesteld op niet-jokken, nu, als hij hem daarmede pleizier kan doen, óók al goed, en zoo is het bij vele Kromo's gewoonte geworden, om voor de rol en zelfs voor den landraad niet te liegen. Dat hangt ook alweer van de streek af, doch over het geheel is het aantal bekentenissen merkwaardig groot. In de centra der europeesche beschaving wordt natuurlijk oneindig meer gelogen dan daar waar de beschaving niet doorgedrongen is.

Is Kromo over het algemeen onbetrouwbaarder dan de Westerling? Ik vind van niet. De Westerling verbeeldt het zich wel, doch dat is maar zelfoverschatting. Als je niet boos wordt, als Kromo jokt, dan heeft hij er hoe langer hoe minder aardigheid in.

Maar zooals de aartsvaderen konden jokken, neen, zóóver heeft Kromo het nog niet gebracht.