is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§

8

Het is hier de plaats om een goed woordje te doen voor de zoogenaamde dessa-woekeraars. Dit zijn over het geheel ernstige, vlijtige landbouwers en na den oogst ziet men op hun erven heele troepjes mannen en vrouwen selecteeren ! En die geselecteerde padi wordt met ƒ 3,50 de picol betaald, als de ongeselecteerde ƒ 2,50 doet. Als Kromo zoo'n geselecteerde bos leent, dan moet hij na den oogst twee bossen gewone padi terug betalen. Kijk, wat een gemeene woekeraars, roepen velen dan uit. Voor een bos padi moeten er twee na korten tijd teruggegeven worden. De rekening is niet zoo. Kromo leende een picol ter waarde van ƒ 3,50 en moet terug geven, na den oogst, als de padi goedkoop is, twee picol ter waarde van ƒ 2 de picol.

Ik ben altijd blij, als er in een dessa zoogenaamde woekeraars zijn, want heel dikwijls zijn zij het, die het selecteeren in eere houden.

En dat Kromo naar zijn beste weten zijn sawahs bewerkt?

Ik ontmoette een Chinees, oudleerling eener H.B.S. Hij administreerde een rijstland, Krengseng, ik geloof 1000 baoe groot. Ik als de kippen er bij om mijn licht op te steken bij dien man van ondervinding.

Hij vertelde, dat hij „alleen door het toepassen van Kromo's wijsheid" gemiddeld 66 pet. méér oogstte dan voorheen. Waarde Oei Tjin To, zei ik, waarom houdt ge uw licht onder een korenmaat? En hij schreef zijn ondervindingen neer in een artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor het B. B.

Selectie speelde een zeer groote rol. Hij paste niets nieuws toe, maar had een voortdurenden strijd om steeds Kromo te doen werken naar hetgeen Kromo al wéét van zijn voorvaders, omdat de Kromo's te onverschillig, te lui, hoe moet men het noemen? waren, om naar hun beste weten te werken!

Als een Opheffer Kromo aanspoort om naar zijn beste weten te werken, dan is hij verwaand; waar bemoeit de ondeskundige zich mee?

De hemel beware Kromo voor deskundigen als „Later". Hij kan de hoogere landbouwschool afgeloopen hebben, maar laat hij eerst bij Kromo in de leer gaan, want dat heeft hij blijkbaar niet gedaan. Of hij is van het genre der huilerige ethici, die alles wat Kromo met een stalen snuit beweert, voor zoete koek opeten? De een beweert, dat de opbrengst per baoe achteruit, een ander dat die vooruit gaat. Beiden zijn ter goeder trouw; dat hangt er van af, of zij een goed regent hebben, van de veiligheid van vele omstandigheden, dat hangt

§