is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af van de streek, van den grond en ook of Opheffers zich nijdig maken, als Kromo laks is, dan wel uit huilerige ethiek of bescheidenheid berusten.

59ste Brief.— Kromo besteelt zijn naaste om hem „goede manieren" te leeren.

20 Maart 1912.

Als Kromo blut is, oftewel boetoeh, dan gaat hij werken? Mis, dan

gaat hij, zooals het een aristocraat betaamt: leenen.

Elke Kromo is een geboren aristocraat, dat zeg ik niet railleerend, maar heusch, dat is zoo. Hij houdt van aristocratische manieren; daarom is de omgang met Kromo over het geheel erg aangenaam en Kromo apprecieert het ten zeerste als je kalm en beleefd bent. Ben je ruw en goedhartig, nu, dat mag hij óók wel. Ben je Machiavellistisch aangelegd, d/n vindt hij je gevaarlijk. Wat ik niet goed begrijp is, dat zelden of nooit de ruwe blanda's vermoord worden maar bijna altijd de kalme typen, die, om zoo te zeggen, geen vlieg kwaad doen. Drie vrienden van me zijn successievelijk vermoord en, eigenaardig, alle drie waren lobbessen. Het is dus gevaarlijker om tegenover Kromo lobbesachtig dan ruw te zijn.

Maar ik dwaal af. Als het leenen mislukt, dan gaan er verscheidene Kromo's stelen. Gelukkig niet de meesten, want au fond is Kromo eerlijk.

Dan, als 't al te gek wordt, gaat Kromo werken, maar zijn maag is leeg

en met een leege maag kan je niet werken; dus eerst een klein voorschotje.

Nu worden er millioenen leeningen en leeninkjes gesloten; dikwijls is dat erg ongezond.

Wat zou ik een kleine politierol hebben, als al dat leenen niet bestond. Ik heb een onderdistrict gehad waar het niet meer bestond; daar was het leenen zóó ongezond geworden, dat er niet meer geleend werd; daar waren geen schuldeischers en geen schuldenaren en er waren ook bijna nooit perkara's.

Ik ga nu eens babbelen over 't gevaar van 't leenen. In een kalme afdeeling had ik den tijd om eens na te gaan waaróm Kromo stal, een riettuin in brand stak, er met een karbouw van door ging, enzoovoort.

Zelden bleek het initiatief tot stelen van Kromo zelf uitgegaan te zijn.