is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

En tegen de verdrukking in, want er is geen categorie van menschen, die meer grieven heeft dan de houtmenschen. Die stakkers hebben een précair bestaan, hun handel is niet gezond en een hoop houtvesters gunnen hun niks. Die zeggen maar: „Jullie moet betalen zooveel als 't hout waard is." Nou, dan is er heelemaal geen aardigheid aan den houthandel.

Dat is goed voor koffie of tin of kina, maar waarvoor is een gouvernementsbedrijf, als er niet eens bij een extra besluitje een vet kluifje kan afvallen?

Ik kreeg laatst tranen in m'n oogen, toen ik het armzalig dividendje las dat de Java-Bosch uitkeert. Goeie Qod, moet je daarom zoo hard werken in den Oost, om maar 15 pet. uitgekeerd te krijgen?

Uit armoe wordt maar alles afgeschreven: alle auto's, rijtuigen en paarden staan te boek voor ƒ 30; is 't niet om te huilen? En uit armoei wordt maar een reserve gefokt. Enfin, de aandeelen staan op 284 pet., maar kom er eens aan als je kunt? En is 't geen schande, dat je maar 15 pet. uitgekeerd krijgt op aandeelen, die 284 staan?

Ik hoop nu maar, dat de brave Lovink hen helpen zal, in 's lands belang en in 't belang van een gezonden houthandel.

Alle houtvesters zullen wel kwaad zijn, omdat hun werken niet tot hun recht komt, maar dat zijn maar ambtenaren; dus die hebben hun gezicht te houden.

Wat weten die boschmenschen nu van hoogere politiek, zeg nu zelf.

Daar heb je zoo'n brutalen aap, Van den Bussche, houtvester; die vertelt in Tectona, afl. Maart 1912, dat hij den onderhandschen afstand van hout niet goed vindt.

Verbeeld je, die vent schrijft: „Na de uiteenzetting van de groote nadeelen, die aan den onderhandschen afstand inhaerent zijn".

Wat heeft die vent uiteen te zetten?

Er werd hem niets gevraagd. Ik hoorde met bizonder veel genoegen, dat hij van zijn baas, Lovink, een geducht katje heeft gekregen, en de groote man heeft nu eens verzocht, nu niet meer zoo te schrijven in Tectona of zoo. Al dat geschrijf is uit den booze. Het zou Lovink zijn pleizier, om dien armen houthandel eens goed te doen, maar bederven.

Tot nu toe hebben pas twee houthandelaren hout onderhands gekregen!

Ie. Een Singer-naaimachine-kongsi, de Sioe Liem Kongsie, die per ongeluk