is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Titel III. Misdrijven tegen hoofden en vertegenwoordigers van bevriende

staten 140—145

,, IV. Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplicliten en staatsrechten 146—153

>> V. Misdrijven tegen de openbare orde 154—181

>» VI. Tweegevecht 182—18G

>> VII. Misdrijven waardoor de algemeene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht 187—206

,, VIII. Misdrijven tegen het openbaar gezag 207—241

,, IX. Meineed 242—243

,, X. Muntmisdrijven 244—252

,, XI. Valschheid in zegels en merken 253—262

„ XII. Valschheid in geschriften 263—276

,, XIII. Misdrijven tegen den burgerlijken

staat 277—280

,, XIV. Misdrijven tegen de zeden 281—303

,, XV. Verlating van hulpbehoevenden 304—309

,, XVI. Beleediging 310—321

,, XVII. Schending van geheimen 322—323

„ XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke

vrijheid 324—337

,, XIX. Misdrijven tegen het leven ge-

richt 338—350

,, XX. Mishandeling 351—358

,, XXI. Veroorzaken van den dood of van

lichamelijk letsel door schuld ... 359—361

XXII. Diefstal 362—367

,, XXIII. Afpersing en afdreiging 368—371

XXIV. Verduistering 372—377

XXV. Bedrog 378—395

,, XXVI. Benadeeling van schuldeischers

of rechthebbenden 396—405