is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m vvtt . aiujiei

Iitel livll. Vernieling of beschadiging van

goederen 406—412

,, XXVIII. Ambtsmisdrijven 413 437

,, XXIX. Scheepvaartmisdrijven 438 479

XXX. Begunstiging 480^-485

,, XXXI. Bepalingen over herhaling van misdrijf aan verschillende titels

gemeen 486—488

DhRDE BOEK. — Overtredingen.

1 Itel I. Overtredingen betreffende de algemeene veiligheid van personen en goederen en de openbare gezondheid 489—502

» II. Overtredingen betreffende de

openbare orde 503—520

,, III. Overtredingen betreffende het

openbaar gezag 521—528

,, IV. Overtredingen betreffende den

burgerlijken staat 529—530

,, V. Overtreding betreffende hulpbehoevenden 531

,, VI. Overtredingen betreffende de

zeden 532—547

,, VII. Overtredingen betreffende de

veldpolitie 548—551

,, VIII. Ambtsovertredingen 552 559

,, IX. Scheepvaartovertredingen 560 566