is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte verzocht ik den Minister mij voor verstrekking van verdere inlichtingen te willen ontbieden, zoodra aan Zijne Excellentie nieuwe gezichtspunten bekend gemaakt zouden worden. Ik verwacht, dat de voorstanders der Djeloetong concessies nieuwe argumenten zullen trachten aan te voeren, die ik eveneens zal kunnen ontzenuwen, want ik acht zelfs den grootsten voorstander niet in staat, deze in alle opzichten kromme zaak, recht te praten.

J. G. SCHLIMMER,

Directeur der Borneo Sumatra Handel Mij.

's-Gravenhage, 19 Juni 1911.