is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in het onder rechtstreeksch bestuur staand gedeelte der residentie Amboina, de eigenlijke Banda-eilanden (onderafdeeling Banda, afdeeling Amboina) uitgezonderd (staatsblad 1912, no. 505)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model C.

RESIDENTIE AMBOINA.

Afdeeling

Onderafdeeling

Negorij _ Kampong

STAAT

VAN DE

VERRICHTE HEERENDIENSTEN GEDURENDE DE MAAND

HET JAAR 19 .

VAN

Behoort bij artikel 5, alinea 1, sub c, der Voorschriften, vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van 4 October 1912 ff 31.

Mij bekend: De wa. Algemeene Secretaris,

DE GEAEPF.