is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten voor het onder rechtstreeksch bestuur staand gedeelte der residentie Timor en onderhoorigheden (staatsblad 1912, no. 506)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model

RESIDENTIE TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN

(RECHTSTREEKS BESTUURD GEBIED).

REGISTER

VAN DE

VERDEELING DER HEERENDIENSTEN OVER HET TIJDVAK TOT EN MET ULTIMO

Behoort hij artikel 5, alinea 1, a, der Voorschriften, vastgesteld hij artikel 2 van het besluit van 4 October 1932

li' 33.

Mij bekend: De wd. Algemeene Secretaris, DE GRAEFF.