is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten voor het onder rechtstreeksch bestuur staand gedeelte der residentie Timor en onderhoorigheden (staatsblad 1912, no. 506)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTAL DAGDIENSTEN GEVORDERD VOOR:

„ , . , , „. Eersten aanleg, zware reparatiëu en

Onderhoud en gewone herstellingen van: . . tntknnrt

vernieuwing van: nauspun

van üouverne-

Bewaking van ments goe-

M-nd. hieSrV _ hielT'be- p Landsgebouwen, be- Overbrengen Begeleiden Uitvoeren TOELICHTINGEN.

avZn het b w tiik ' PaSaDggra ™ het b wk,!.- Pasan^ra- zetten van wacht- van dienst- van landsdienaren van cmele

grepen het Bruggen Wachthuizen h _ grepen het Bruggen Wachthuizen { fa of miIUaire

verzamelen * verzamelen r uuizen en uoen van brieven. gevangenen. ffnp,iorpn w

g van verhar- en duikers, en mijlpalen, tenhuizen en van verhar- en duikers, en mijlpalen, tenhuizen en nachtpralrouilles. o personen "

I3 dingsmate- pasarloodsen, dingsmate- pasarloodsen. en troepen

0 riaal. riaal. op marsch.

i

125 4 S I 6 7 8 1 9 _JI0 11 [ 12 15 14 15 16

i !

2

5

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16 • |

17

18

19

20

21

22

25

24

25

28

27

28

29

30

31

^ I

Totaal...