is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten voor het onder rechtstreeksch bestuur staand gedeelte der residentie Timor en onderhoorigheden (staatsblad 1912, no. 506)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'ORDKR.DE DAGDIENSTEN VOOR: aantal dagdiltristbn bovendien

[g, zware u TOTAAL. gevorderd voor

lieuwingen. £

r e -■r m Zoodat in 19 van het - „ . a

a ; ► • ♦ • . ^ SS ü5

S g a "2 beschikbaar maximum §-3 « g " ü 'o öd q aantal dagdiensten gjg ® jg

I || IJ I ongebruikt zijn |Jt | j | TOELICHTINGEN.

b i t: *s! f gebleven> g s: § | o

|S g, a " ? ^ il (verschil der kolommen <g f g a §, -2

1-8 9 ï"! 1: |a 3 en 13). !f|J g * |

« -b ^ a «■ a a o ^. JS * Só a

|| SH. a* -3 1 Sc |--§ | 1 |

£ |J |- 5- £•§ 6 & 3

,10 11 12 15 14 15 16 ,[ 17 | 18 19 1 20

- i —I I ! 1 1 |

■ I

I i i

I

j