is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in de assistent-residentie Billiton (Staatsblad 1912, no. 508)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTAL DAGDIENSTEN GEVORDERD VOOR:

MAAND, w DAGEN.

„ ■ „„ EERSTEN AANLEG, ZWARE

ONDERHOUD EN GEWONE REPARATIEN EN VERHERSTELLINGEN VAN: NIEUWING VAN:

Wegen (hieronder begrepen het verzamelen van verhardingsmateriaal).

Bruggen, duikers en mijlpalen.

Wegen (hieronder begrepen het verzamelen van verhardingsmateriaal).

^ Bruggen, duikers en mijlpalen.

Het overbrengen van dienstbrieven.

Transport van Gouvernements goederen en gelden, landsdienaren met hunne goederen, w.o. personen en troepen op marsch.

Uitvoeren van civiele- of

co

militaire landswerken.

© TOELICHTINGEN.

2 3 4 5 6 7

• 8 ' 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 • 29 30 31

TOTAAL. . . .