is toegevoegd aan uw favorieten.

Gewijzigd Ontwerp C, tot uitvoering der voorgenomen herziening van de agrarische verordeningen voor de Gouvernementslanden op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als voren.

Artikel 5. Na afloop van het onderzoek en na de belanghebbenden te hebben geboord, maakt de commissie een proces-verbaal op, bevattende mededeeling van de| wijze, waarop zij haar onderzoek heeft ingesteld, van de resultaten van dat onderzoek, van de namen der deelgerechtigden, | van de uitgestrektheid der ambtsvelden j en van de qualiteiten dergenen, waarvoor zij bestemd zijn, van de regeling, die ten aanzien der verdeeling gemaakt is en van de ingebrachte bezwaren zoomede van haar oordeel daarover.

Artikel 61. Na afloop van het onderzoek en na de belanghebbenden te hebben gehoord, maakt de commissie een proce s-v e rbaal op, bevattende mededeeling van de wijze, waarop zij haar onderzoek heeft ingesteld, van de resultaten van dat onderzoek, van de namen der deelgerechtigden, van de uitgestrektheid der ambtsvelden en van de qualiteiten dergenen, waarvoor zij bestemd zijn, van de regeling, die ten aanzien der verdeeling gemaakt is, en van de ingebrachte bezwaren, zoomede van haar oordeel daarover.

Als voren, cfm. artikel 5.