is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de kolonie Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

storing in de verbinding is. Men overweegt in hoever een verbinding langs anderen weg dan wel een draadlooze verbinding mogelijk zou zijn.

De telefonische communicatie is in de kolonie zeer goed ingericht, namelijk in de stad Paramaribo en naar de oevers van de Suriname- en Commewijnerivieren. Het Gouvernement heeft de telefonische verbindingen aangelegd, en de exploitatie is ook in handen van het Gouvernement. Aanvankelijk heeft men bij de telefoon militair personeel gehad, maar langzamerhand wordt daarin verandering gebracht.

Met Coronie, dat op de kust ligt, en met Nickerie en Albina, welke plaatsen respectievelijk vlak bij de Corantijn en aan de Marowijne gelegen zijn, bestaat noch telegrafische noch telefonische communicatie. Men kan echter naar de Engelsche en Fransche kusten aan de overzijde van genoemde rivieren telegrafeeren, zoodat naar Nickerie en Albina toch betrekkelijk vlug berichten kunnen worden overgebracht.

Coronie is een plaats met een bevolking van een kleine 2000 zielen, die moeilijk te bereiken is; de modaerbanken bij de kust op de hoogte van Coronie maken het landen daar zeer moeilijk. In Coronie wordt nog wat cacao geproduceerd; dit is echter niet van groote beteekenis. Maar de streek is bijzonder geschikt voor de klappercultuur, die er dan ook op kleine schaal gedreven wordt. Het zou een groote verbetering zijn, wanneer men overging tot de uitvoering van een plan, dat reeds lang geleden ter sprake is gekomen, om namelijk een weg te maken ter verbinding van Coronie langs de kust met den mond van de Coppename-rivier, waar dan tevens een betere landingsplaats zou kunnen worden gemaakt. Dit zou er toe kunnen leiden dat een lange strook gronds langs de kust, die nu braak ligt, door een klappercultuur goed productief werd gemaakt. Tot nu toe hebben de kosten steeds van uitvoering van dit plan doen afzien; het bestuur is nu verder met de behandeling van voorstellen in die richting bezig.

Nederland heeft bij herhaling getoond tot geldelijke offers in het belang der kolonie Suriname bereid te zijn. Die geldelijke offers hebben tot nu toe echter niet de resultaten gegeven, die men gehoopt had daarmede te zullen verkrijgen. Het spreekt wel vanzelf, dat dit huiverig maakt om opnieuw