is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de kolonie Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groote Denkers

Compleet in 3 deelen a f 2.50 gebonden per deel. — Elk deel in 6 losse stukken f 2.—. Afzonderlijke nrs. (elk nr. één wijsgeer behandelend) f 0.40

GROOTE DENKERS (W ijsbegeerte der Oudheid), door Julius de Boer. (Heraclitus. — Socrates. — Plato. — Aristoteles. — Philo van Alexandrië. — Plotinus).

GROOTE DENKERS (Nieuwere Wijsbegeerte), door Julius de Boer. (Baco van Verulam. — Descartes. — Spinoza. — Locke. — Leibniz. — Hume).

GROOTE DENKERS (Nieuwste Wijsbegeerte), door Dr. A. H. de Hartog. (Kant. — Schopenhauer. — von Hartmann. — Fichte. — Schelling. —- Hegel).

Uitgave der Hollandia-Drukker\j te Baarn

In verband met de

TIJDSOMSTANDIGHEDEN

vestigen wij in 't bizonder de aandacht op de volgende PRO EN CONTRA-nrs.:

Beperking v. Internationale Bewapening (Pro: Henri v. d. Mandere; Contra: Prof. S. R. Steinmetz). f 0.40

Neutraliteit van Nederland (Pro: H. van der Mandere; Contra: Jhr. Mr. W. Th. van Doorn). f 0.40

Een Volksleger (Pro: Majoor L. W. J. K. Thomson; Contra: Kapitein H. van Soetermeer Vos). f 0.40

Militarisme (Pro: Jhr. Beelaerts van Blokland; Contra: Dr. Louis A. Bahler). f 0.40

Recht v. Oorlogsverklaring door de Staten-fteneraal

(Pro: E. Kempe; Contra: Henri van der Mandere). f 0.40

Een Yerbondfjmet België (Pro: Dr. W. Zuideina; Contra: Dr. M.®Rudelsheim). f 0.40

Vaderlandsliefde (Pro: Charles Boissevain; Contra: J. F. Ankersmit). f 0,40

Afschaffing van Krijgsraden (Pro: Henri van der Mandere ; Contra: Generaal Prins). f 0.40