is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

BLADZ.

XIV. Administratieve voorschriften voor de Departementen van .Algemeen Bestuur betrekkelijk de controle op de landsontvangsten en uitgaven (Bijblad n°. 2814) 102 XV. Voorschriften voor de hulpordonnateurs ten vervolge op het besluit van 10 December 1873 n°. 6 (Bijblad

n°. 2814) 112

XVI. Modellen en tijdstippen van inzending van rekeningen van Comptabelen (Bijblad n°. 4016) 146

XVII. Circulaire van den Directeur van Financiën aan de algemeene ontvangers van 'sLands kassen dd° 3 Juli 1875 n°. 8746 (Bplad n°. 2889), betreffende de jaarrekeningen 152

XVIII. Voorschriften voor de algemeene ontvangers, ordon-

nateurs en hulp-ordonnateurs (Bijblad n°. 4597) 154

XIX. Mededeelingen ten dienste der door de Algemeene Rekenkamer te bewerkstelligen Controle-Model der toelichting van de jaarrekeningen der Comptabelen

(Bijblad n°. 5906) 187

XX. Bijblad n*. 7284, betreffende het voorafgaand onderzoek door de Algemeene Rekenkamer van vorderingen 190

XXI. Gouvernements besluit van 1 Januari 1896 n°. 1... 191 XXII. Idem van 8 Juni 1896 n°. 3 192