is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Inleiding 1

EERSTE HOOFDAFDEELING.

Veranderingen om eene reden van taalkundigen aard.

Eerste Hoofdstuk.

Streven naar zuiverder Hollandsch 17

Tweede Hoofdstuk.

Moderniseering . . 35

TWEEDE HOOFDAFDEELING.

Veranderingen om eene reden van letterkundigen aard.

Eerste Hoofdstuk.

Streven naar juister uitdrukking 99

Tweede Hoofdstuk.

Streven naar meerdere welluidendheid en sierlijker zegging 136

Derde Hoofdstuk.

Streven om de verzen voller te maken 160

Vierde Hoofdstuk.

Streven naar meerdere natuurlijkheid van uitdrukking . . . 169

Vijfde Hoofdstuk.

Streven naar een het treurspel waardigen toon, als gevolg van Vondel's meerdere bezadigdheid op lateren leeftijd. . . . 177

DERDE HOOFDAFDEELING.

Veranderingen ten gevolge van gewijzigde levensbeschouwingen en van de veranderde tijdsomstandigheden, enz 186

Besluit 198