is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dan zoo'n zinledige herhaling! [Gelukkig is echter een dergelijke herhaling wel eens blijven staan 1)]

En regel 1602: Nu Doet hij 't Dorisch ros eens Draven naer syn sweep, waar dat doet zoo prachtig „doet" — wordt juister (?): „nu leert enz."

Dr. Kalff's opmerking bij Lof der Zeevaert 94 2) „het mag echter de vraag heeten, of de reflexie in dat geval niet te zeer de overhand heeft gehad op de aanschouwelijkheid'' is een vraag, die we in dezen Socratischen vorm telkens en telkens zouden willen herhalen.

Toch — een groot man kan niet, ook niet in 't kleine werk, blijvend klein wezen. En zoo zien we ook nu en dan 't tintelende zonnelicht der dichterlijke inspiratie een sprankje werpen midden tusschen het dor verstandswerk, en voelen we ons weer in gewijde presentie, terwijl de langgeweten waarheid ons naar de lippen stijgt:

T101H.TH1 EN EXT l &E02\

De veranderingen, door Vondel in den Palemedes aangebracht, laten zich gemakkelijk tot drie hoofdafdeelingen brengen:

I. Veranderingen om eene reden van taalkundigen aard.

II. Veranderingen om eene reden van letterkundigen aard.

III. Veranderingen ten gevolge van gewijzigd inzicht in geloof, staatkunde of geschiedenis; veranderingen ten gevolge van den veranderden politieken toestand e. d. g.

1) Zie b.v. in de Klaghte over Kornelia Vos (1638, in 1644 onveranderd, — 1650):

Hoe kan uw moeders hart verswelgen Dien al, dien al te bitteren dranck.

En Hippolytus 737.

2) Ts. XV—44.