is toegevoegd aan uw favorieten.

Words, phrases and synonymes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe deze straat hier heet en wat voor een gebouw dat is ?

De St. Paulskerk is het meest in 't oogloopende gebouw van Londen.

Daar ziet ge de Westminster Abdij, die omstreeks het jaar 1060 door Eduard den Belijder gesticht en later in de 13de eeuw door Hendrik III herbouwd werd. Zoudt ge lust hebben dit museum te bezoeken? 'k Zou het dolgraag willen, als ik maar wist, wanneer het voor 't publiek te zien is. Wat een drukte in deze straat!

Wat is de kortste weg naar Cheapside ?

Cheapside is eene van de groote hoofdaders van verkeer in de City.

Het is er altijd druk.

Which is the shortest way to Hyde Park?

What do you say when you want to buy a paper at a news-paper stall ? Where do the merchants meet?

Who live in the palace?

Tourist: How much is today for admission?

of this street, and what building that is ?

St. Paul's is the most conspicuous building in London.

There you see Westminster Abbey, founded by King Edwardthe Confessor about 1060, and afterwards rebuilt by Henry III in the thirteenth century.

Would you like to see this museum?

I should like it of all things, if only I knew when it is open to the public.

Wat a bustle in this street!

Which is the shortest way to Cheapside ?

Cheapside is one of the greatest thoroughfares in the City.

The street is always crowded.

I don't know Sir ; I am a stranger here myself ; you had better ask that policeman.

I say, for instance: "The Times, please! How much?"

They meet on the Exchange.

Tho king, the queen, the princes and the princesses live in the palace. Attendant: To-day is a free day. Only Wednesday is a pay-day.

Westminster (iües/minsta)

thirteen; thirty

bustle (büsl)

Questions and answers.

policeman (palïsmn)

At the museum