is toegevoegd aan uw favorieten.

Words, phrases and synonymes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Dragen.

We wear clothes. (I carry a stick, an umbrella).

Atlas bore the world on his shoulders. (Geen beweging) The porter carries the trunk to the hotel. (Wèl beweging) A man may bear calamities. (figuurlijk)

15. Drive.

One drives in a vehicle the course of which is under one's control.

One rides in a vehicle the course of which one does not control.

16. Dunken.

Mij dunkt = It seems to me ; I think.

Wat dunkt u? = What do you think?

17. Dus.

Thus feil Napoleon. (Op deze manier, aldus).

So I hope you will be contented. (= daarom).

18. Eens.

Eens op een avond = One evening.

Wij dachten er niet eens aan = We did not even think of it.

Laten wij 't nog eens doen = Let us do it once more.

Probeer het eens = Just give it a trial.

Eens zoo rijk = /4s rich again.

19. Eerst.

Denk eerst en antwoord dan = First think and then answer. Eerst was hij vlijtig maar spoedig werd hij lui = At first he was diligent but soon he became idle (Eerst.. .maar). Hij stond eerst om acht uur op = He did not rise before eight o'clock.

20. Gaan.

Dat gaat = That will do.

Dat gaat niet aan = That will not do.

Gaan liggen = to lie down.

Gaan zitten = to sit down.

21. Gezond.

Blijvend gezond = healthy.

Op 't oogenblik gezond = in good health