is toegevoegd aan uw favorieten.

"Abba, vader"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom heimwee.

Zou ik daarnaar niet verlangen,

Jezus, mijnen Heer, te zien ? .... Hem mijn ned'rige gezangen

In den hemel aan te bien ?

Zou 'k niet uitzien naar dien morgen,

Zonder ziekte, zonder pijn,

Zonder zonden, zuchten, zorgen,

Wijl ik weet Gods kind te zijn ?

Zalig Hem te zien, dien 't tranen,

Ja het leven heeft gekost,

Om den verschen weg te banen,

Die van alle schuld verlost.

Zalig: 't lichaam, hier vernederd,

Aan het Zijne dan gelijk;

Dan de ziele gansch verteederd,

Met den vriendenschaar schatrijk.

Zalig Hem aan 't hart te hangen,

En Hem ook gelijk te zijn;

Zou 'k dan niet naar u verlangen,

Dag van eeuw'gen zonneschijn ! — Is de worsteling soms bange,

— Wijl de hoop mijn ziel verblijdt, —

Temp're het geloof 't verlangen,

Heere God, Gij kent uw tijd !