is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LICHAMELIJKE CONSTITUTIE VAN DEN MENSCH

DOOR

Dr. ERNST DE VRIES

OEN ik voor eenigen tijd de vereerende uitnoodiging van uw bestuur ontving om hedenavond voor u te spreken over de erfelijkheid en beïnvloedbaarheid onzer lichamelijke eigenschappen, en ik de daarbij

opgegeven punten doorlas, in verband met den grootschen opzet van den geheelen cyclus, was mijn eerste gedachte — juist tegengesteld aan die van mijn voorganger — dat is een aardig onderwerp, daar valt wat over te praten. Maar al nader de zaak beschouwende, week allengs mijn optimisme, om plaats te maken voor een gevoel van angst, een gevoel van angst, dat mij nog steeds niet loslaat, of het mij zal mogen gelukken, het verband voor u te leggen tusschen de algemeene gezichtspunten, die deze voordrachten speciaal bedoelen in het licht ite stellen, en de zeer specieele, dikwijls medische of biologische argumenten, die daaraan ten grondslag liggen.

De weg om te komen tot een inzicht in den gang van ons maatschappelijk leven, en vooral het in het algemeen beoorcleelen van de vele groote gebeurtenissen van socialen aard, vereascht als noodzakelijke voorstudie een zoo nauwkeurig mogelijke kennis van de biologische wetten, waaraan de verschillende individuen onderworpen zijn.

Hoeveel meer echter is een uitgebreide voorstudie