is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sociale zeving, van de inwerking van alle mogelijke maatschappelijke instituten en toestanden op de hoeveelheid en vooral ook weer op den aard en de iwaarde van het nageslacht, dus het eigenlijke eugenetische gevolg. En dan moet zeker niet alleen igelet worden op dat wat dichtbij, licht en gemakkelijk te zien is, maar ook op het veraf liggende, ihet niet bevroede; niet alleen op het gewilde effect, maar vooral ook op het ongewilde, wat eerst later bespeurd wordt. Niet alleen dus ook het direkte, maar vooral het indirekte, dat wat het gevolg is van alle sociale 'toestanden en van alle sociale maatregelen. En eindelijk dan ook de gevolgen van eventueel ingrijpen, het succes en waarlijk niet minder: het ontbreken van succes van de opzettelijke eugenetische maatregelen, dus vooral van alle maatregelen, die ten doel hebben het nageslacht te verbeteren, den erfelijken aanleg ervan te verhoogen. Zulke maatregelen zijn reeds genomen, opzettelijk met dit doel, geheel bewust, vooral in ettelijke gedeelten van de Veréenigde Staten van NoordAmerika. Hoffman gaf er een verslag van. Elders zijn zij ongetwijfeld steeds meer te verwachten. Tijdschriften, die de kennis hieromtrent verspreiden en bevorderen, zijn er ook reeds enkele, ik noem het „Archiv für Rassenund Gesellsohaftsbiologie", de „Eugenios Review".

De belangstelling van geleerden, publiek en autoriteiten zal en moet veel grooter worden dan tot dusverre het geval is. Tegen al wat ik tot nu toe schetste, bestaat wel hoegenaamd geen bezwaar. Niemand zal er tegen zijn, dat deze studiën plaats hebben. Zij zijn voorloopig in elk geval volmaakt onschuldig. Ligt er nu al meer binnen ons bereik? Nu al, direkt? Wij moeten ons bij het overwegen van die mogelijkheid wel doordringen van het feit, dat er facto altijd — of wij het nu plezierig en goed vinden of niet — dat er altijd en voortdurend op de vorming van het nageslacht velerlei invloed wordt geoefend, 'dat die vorming voortdurend staat onder de werking van de sociale zeving, en dat die zeven per sé