is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die voor hun grooter gezin ruimere behuizing noodig hebben en deze niet kunnen krijigen, is de taak der gemeenschap. Die taak behoort dringend en onverwijld vervuld te worden. De huiseigenaren mogen niet de opperste beschikkers over ons nageslacht blijven: dat zou absurd wezen! De gemeenschap lette hier dus dringend op haar eigen belang; het is een geluk, dat de individueele hygiëne evengoed als de moraal in dit geval hetzelfde eischen als de eugenese. Zonder twijfel zal de dringende behoefte aan herstel van het bevolkinigsgetal vele groote volken tot ingrijpende maatregelen na den grooten oorlog drijven.

In de tweede plaats is het de stad, en wel vooral de groote stad, zooals zij steeds meer in de beschaafde landen gevonden wordt, die een fatalen invloed oefent. Tot zijn bestrijding zal niet het minst de bevordering van het wonen en leven buiten die steden en wel buiten de groote steden noodig zijn. Bereikt kan dit wonden door verkeersverbetering, en versterking van het landelijke leven en vooral van de landbouwproductie. Gelukkig wordt dit streven weder van onverwachte zijde gesteund, immers de oorlog, die in zoovele opzichten fataal blijkt te zijn, bewijst voortdurend, hoe gevaarlijk de eenzijdige industrieele ontwikkeling, nauw samenhangend met den overmatigen groei van groote steden, voor ieder volk wezen moet, hoe gevaarlijk eveneens een overdreven vertrouwen op den toevoer uit het buitenland allicht kan zijn. Een ervaringsles van den oorloig is dus voor ieder volk de wenschelijkheid der versterking van de mogelijkheid om uit eigen middelen op eigen land zonder toevoer uit den vreemde zich van het noodigste te kuinnen voorzien, de autarkie. Dit bestaan uit eigen middelen zal ook direkt nuttig voor het ras blijken te zijn. Dus eerherstel van het platteland! Zeker is derhalve te verwachten een krachtige ondersteuning en bevordering van het leven op het land en vooral van de landelijke productie. Engeland zal hier,