is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeidsverdeeling tusschen man en vrouw rust — het is algemeen bekend — veel zware productieive arbeid op haar. De beperking tot de huishouding is de vrucht van de langdurige ontwikkeling, dat we in onze eigen middeleeuwen niog trapsgewijze kunnen nagaan. Langzamerhand begint dan, no.g later, de beperking van dit huishouden zelf: worden tal van bewerkingen overgenomen door de industrie daarbuiten — een proces waarvan we de laatste stadia nog heden ten dage meemaken.

Nu zijn er die zeggen, dat die beperking tot de huishouding heilzaam resultaat is van een eeuwenlange ontwikkeling, en dat dus de vrouwenbeweging een moeizaam verkregen goed weer gaat ongedaan maken. Dit is de oude kortzichtigheid van den mensch, die in het heden blijft staan, die de ontwikkeling der dingen alleen tot aan het heiden toe vervolgt. Hij ziet niet, dat de ontwikkelingsgang der geschiedenis zich altijd als slingerbeweging voltrekt.

En dat dan nu weer een tijd is igekomen, dat de weg der vrouw de wereld-in leidt. Maar niet meer op de oude wijze. In dien oertijd, toen ze wortelen verzamelde daarbuiten, kon ze dit doen omdat de gezinsplidhten in engeren zin nog van heel eenvoudigen aard waren. Nu zijn het omgekeerd juist de eenvoudige, materieele verrichtingen, die haar voor een deel ontnomen zijn of ontnomen kunnen worden, en zijn de psychische eischen van het gezin oneindig gecompliceerder geworden. Had in het eerste stadium het gezin zich nog nauwelijks uit de stamgemeenschap gedifferentieerd, in het huidige, derde stadium begint het weer opnieuw sterk verband met -de maatschappij te houden, maar als zelfstandigheid. Het is door miskenning van dit essentieele verschil, dat zoo menig econoom en socioloog ertoe is gekomen, in de vrouwenbeweging te zien een factor van achteruitgang, van weer-oplossing, ontwrichting van het gezin. Maar het derde stadium is niet gelijk aan het eerste.

Uit dezelfde geestelijke bijziendheid — om het zoo te