is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam des te grooter zal zijn, hoe grooter zijn volume en zijn dichtheid is.

Over het volume van de zon en de planeten hebben wij reeds opbldz. 21 en 23 en bij fig. 4 gesproken, want volume is slechts een ander woord voor „grootte en wij zagen, dat de volgorde daarvan, beginnende met het grootste lichaam van ons zonnestelsel, is: de zon, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, de aarde, Venus, Mars en Mercurius. En nu is het opmerkelijk, dat dezelfde volgorde ook geldt voor hare massa's, doch dat de dichtheid zeer verschillend is. De grootste dichtheid van alle planeten heeft de aarde; bij haar zijn dus de stofdeeltjes, als 't ware, het dichtst in elkaar geperst, want zij is ongeveer 51/2 maal zoo dicht, als wanneer zij geheel uit water bestond en men zegt dus, dat de dichtheid van de aarde 5'/»bedraagt. Daarop volgt Venus, dan Mars en eindelijk Mercurius. De overige planeten hebben daarentegen, om zoo te zeggen, een zeer losse struktuur. Saturnus heelt van allen de geringste dichtheid, nog minder dan water. De dichtheid van de zon is iets grooter dan

die van water. .

Natuurlijk wordt hierbij steeds de gemiddelde dichtheid van de hemellichamen bedoeld, daa,r sommige deelen, namelijk die dicht bij het middelpunt ziin oelegen, een veel grootere dichtheid hebben, terwijl die van de buitenzijde veel minder dicht zijn, daar zij veel minder samengedrukt zijn dan in de nabijheid van het middelpunt. En zoo is het ook met de planeten, dus ook met de aarde.

Wij komen nu tot een zeer gewichtig punt, namelijk tot de beschouwing van de algemeene aantrekkingskracht ol gravitatie, op de aaide „zwaartekracht" genoemd, want dit is de aantrekkende kracht waardoor bijvoorbeeld voorwerpen naar de aarde vallen.