is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den oostelijken hemel 's morgens \oor de °chtend schemering. Het strekt zich ongeveer uit inderichlinc van het vlak der aardbaan, dus van de schijnbare loopbaan der zon, den z°ogenaamdeii, dierenr i p m" of zodiakwaarvan de naam aikomsti is. Sommigen" beschouwen bet als een terugkaatsing van het licht van meteoorsteenen, die om de zon zwermen, anderen als een zeer verdunde uitbreiding van de corona der zon.