is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ster van de 7e grootte en zij kan dan zelfs door den zwakken kijker van een liefhebber worden waargenomen, de eenige asteroïede, voor welke dit mogelijk is.

De planeet Mars.

Op onze reis door het zonnestelsel ontmoeten wij nu, na het lilliputtertje Eros, in de eerste plaats de planeet, die in alle opzichten, van alle planeten, het meest met de aarde overeenkomt en die dus te allen tijde de meeste belangstelling heeft gewekt bij geleerden en leeken: onzen „broeder" — of liever: zuster — Mars. Wel is waar, moet de voorstelling van Mars, als „een tweede aarde" of „miniatuuraarde", overdreven geacht worden, maar toch bestaan op die planeet dezelfde physische toestanden der stof: de vaste, vloeibare en gasvormige, en komen ook haar astronomische en meteorologische verschijnselen zeer veel met die der aarde overeen.

Bovendien is Mars, na onze maan, van alle planeten het gemakkelijkst door ons waar te nemen. Dit is deels een gevolg van haar betrekkelijk geringen afstand van de aarde — ongeveer 1,5 maal zoo ver van de zon als deze, n.1. 225 millioen K.M. tegen 149,5 millioen K.M. — doch deels ook van de wijze, waarop Mars aan het hemelgewelf geplaatst is en waardoor zij, op bepaalde tijden, haar verlichte zijde naar de aarde keert en dan den waarnemer de gelegenheid aanbiedt tot een nauwkeurig onderzoek. Daartoe werkt ook de omstandigheid mede, dat de loopbanen van de aarde en Mars bijna in hetzelfde vlak gelegen zijn en dat de laatste een zeer doorzichtigen dampkring heeft, die slechts zelden door wolken bezwangerd is.

Hoewel de stand van Mars aan den hemel vrij afwisselend is, tengevolge van haar snellere beweging,