is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze slechts zeer kort in hare buurt, om daarna weer voor goed te verdwijnen.

De meeste kometen behooren tot deze laatste soort en een voorbeeld van een, voor het bloote oog zichtbare, komeet van deze groep, hadden wij in den jongsten tijd, rd. de, in Januari bij Johannesburg ontdekte, komeet 1910 a, die een zeer vluchtig bezoek aan onze gewesten bracht en nu waarschijnlijk weer spoorloos verdwenen is. Deze kometen zijn echter volstrekt niet zeldzaam, de sterrenkundigen ontdekken er gewoonlijk 4 of 5 nieuwe per jaar en Kepler zeide reeds in de 17e eeuw, dat „zij in^ het heelal even talrijk zijn als de visschen in de zee". Zij schij-

Figuur 29.

Loopbanen van de komeet van Halley en de groote planeten.

nen echter zeldzaam, omdat zij slechts bij uitzondering voor het bloote oog zichtbaar zijn. Daarentegen zijrT er, op dit oogenblik, nog slechts 18 periodieke kometen bekend, die onze buurt geregeld bezoeken.

Dit alles laat zich verklaren door den eigenaardigen vorm van de loopbanen der kometen, zooals voor