is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen; er zijn bepaalde perioden, waarin zij, bij gansche „zwermen", uit den bemel schijnen te „regenen" en men spreekt dan ook van „meteoorzwermen" of „regens van vallende sterren". Uit de waarneming van de richting der beweging, de hoogte en de snelheid daarvan, is gebleken, dat men hier te doen heeft met werkelijke miniatuurhemellichaampjes, die zich in bepaalde, lang uitgerekte, elliptische banen bewegen. Zij zijn over de geheele uitgestrektheid van zulk een baan verspreid en de aarde ontmoet, op haar reis om de zon, sommige van die „zwermen" op geregelde tijden van

e

Fig. 32. De doorgang van de aarde door een zwerm van vallende sterren.

het jaar en vangt dan vele van die lichaamjes in haar atmosferisch net op.

Somtijds zijn deze vrij gelijkmatig over de geheele loopbaan van den „zwerm" verspreid en dan ontmoet de aarde er elk jaar ongeveer evenveel. Doch in andere gevallen zijn de vallende sterren in bepaalde gedeelten van den zwerm sterk opeengehoopt, en