is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterrengroepen zijn op het kaartje van fig. 33, bldz.

294 duidelijk te vinden.

3. Veranderlijke sterren.

Sterren, die in haar helderheid een periodieke afwisseling vertoonen, noemt men „veranderlijke sterren". De eerste ster, van welke deze veranderlijkheid de aandacht trok, was o mikron Ceti, dat is: de ster, aangeduid door de Grieksche korte o (o mikron), in het sterrenbeeld van den W a 1 v i s c h (Cetus), dat niet ver van den Stier gelegen is en dat wij op het sterrenplaatje van fig. 34 op bldz.

295 dicht bij den zuidelijken horizon zien. Dezester, wier veranderlijkheid in het jaar 1596door Fabricius in Oost-Friesland ontdekt werd, wordt ook M i r a genoemd (zie fig. 34), dat is : „de wonderbare", naar aanleiding van de wonderbare wijze, waarop haar licht van tijd tot tijd afwisselt. De ster Algol — een woord dat afgeleid is van Al gul, dat „duivel" beteekent, en er wellicht door de Arabieren, wegens haar snelle wijzigingen in de helderheid aan gegeven werd — is in de astronomie bekend als [5 (bèta) Persei of de tweede ster in helderheid van het sterrenbeeld Persen s (zie op het kaartje van fig. 34, bldz. 295, dicht bij het zenith) en door Goodricke werd deze, in 1783, insgelijks als een veranderlijke ster herkend. Dezelfde waarnemer vond in het daaropvolgend jaar nog een andere nieuwe veranderlijke ster, namelijk |S Lyrae, de ster in D e Lier (zie Plaat XIX, op bldz. 298 en fig. 33, bldz. 294), die in helderheid dadelijk volgt op Wega. Het verdient vermelding, dat Goodricke doofstom was en in 1786 overleed, op den jeugdigen leeftijd van 21 jaren.

Het was echter niet vóór het einde van de 19e eeuw, dat men aan de veranderlijke sterren meer aandacht ging wijden. Tegenwoordig zijn er reeds