is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is theosophie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan zij zich bedienen om de gewenschte gevolgen te erlangen. Maar dat doen zij niet. Geneesheeren zijn in het algemeen genomen, ook niet de geschikste personen om de gemelde geneeswijze in toepassing te brengen, omdat zij te midden der maatschappij leven en dikwijls de reinheid missen, welke noodig is om een in alle opzichten goed resultaat te verkrijgen. Om duidelijk te zijn: geneesheer zijn schrijft geen bizondere leefwijze voor. Al zijn er natuurlijk onder de geneesheeren zeer edele menschen, hun vak op zichzelf geeft hun geen stempel van iets buitengewoons; wanneer gewone menschen gebreken bezitten als haat, naijver, egoïsme, geldbejag enz, is er geen reden om aan te nemen dat dit bij hen anders zou zijn. Wanneer zij zich, evenals anderen, aan hun hartstochten overgeven, wijn en spiritualiën drinken, rooken, spelen enz. moet de magnetische invloed, die van hen uitgaat, verderfelijk zijn. Zij weten niet dat elke trilling, welke van hen uitgaat analoge trillingen kan opwekken bij hun in gevoeligen toestand gebrachten patiënt; Is deze b.v. een matig drinker en de geneesheer eveneens, dan kunnen de daarop betrekking hebbende trillingen van beide personen uitgaande vereenigd worden, in dier voege dat de hypnotiseur de zijne voegt bij die van den patiënt; dan is dezes hoofdpijn misschien genezen, maar hij is een dronkaard geworden of een wellusteling. Le remède est pire que le mal. IVJaar het bestek van dit boekje laat niet toe hierover verder uit te weiden. De bedoelde geneeswijze zou alleen mogen worden uitgeoefend door reine, onzelfzuchtige personen, die op hun zieken niets dan goeds kunnen overbrengen.