is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is theosophie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan dat geloof een ander, hetwelk voorschrijft dat die god den eenen mensch oneindig veel bevoorrechten zou boven andere, den een alles zou geven, aan anderen alles onthouden. Waarom zou God verschil maken tusschen wezens van gelijke ontwikkeling, die dus gelijke aanspraken hebben? Waarom? Waarom? Dat kan immers niet.

Alleen de leer der Wedergeboorte kan die vele raadselen oplossen. Des menschen levenslot is het gevolg van twee zaken: i° van den ouderdom zijner ziel, waarvan hier niet verder gesproken kan worden 2° van de daden en gedachten door hem in vroegere levens yerricht en geuit. Al levende vormt hij zijn eigen toekomstig lot. Elke menschelijke daad of blijvende gedachte moet een gevolg hebben. De Apostel Paulus zeide het reeds : "zoo wat de mensch zaait, dat zal hij maaien". (Gal. VI: 7) De mensch die onkruid zaait kan geen koorn oogsten; een goede daad zal een gunstig gevolg hebben en omgekeerd; een mispelpit kan geen perzikboom voortbrengen.

Wanneer de wet van oorzaak en gevolg en het leerstuk der Wedergeboorte goed begrepen werden, zou de geheele maatschappij een ander aanzien krijgen; de mensch zou anders, beter leven; hij zou niet meer morrend uitroepen: "Waarom treft mij dat ongeluk?" omdat het antwoord voor de hand zou liggen: "Uw ongeluk is een gevolg van vroeger door u in het leven geroepen oorzaken. Wanneer ge u aan een bandeloos leven overgeeft of uw medemensch bedriegt, kunt ge in een volgend leven daarvoor geen geluk verwachten".

Leven is ondervinding opdoen. Wanneer de mensch voor het eerst op aarde komt, wil hij