is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is theosophie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier toch een bïmdgetborene. De discipelen doelden met hun vraag op fouten in een vorig leven door den blinde begaan, omdat deze bij zijn geboorte reeds blind was. Hun vraag werd ook als iets heel gewoons gedaan en beantwoord. Toen de volgelingen van Jezus den blindgeborene zagen, dachten zij dadelijk om zijn vroegere incarnatiën. Christus antwoordde niet "Wat meent ge toch? Ik begrijp u niet" maar zeide: "Dit is geschied enz."

Er was eens een mensch van God gezonden, wiens naam was Johannes. (Joh. i : 6.)

Johannes was dus voordat God hem zond.

Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: eer Abraham was, ben ik. (Joh. 8 : 58.)

5. En nu verheerlijk mij, Gij Vader! bij U zeiven, met de heerlijkheid, die ik bij U had, eer de wereld was.

24. Vader! ik wil, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt; opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij mij gegeven hebt, want Gij hebt mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. (Joh. 17.)

Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan... (Openb. 3 : 12.)

Dit ziet ook op de wedergeboorte. Deze plaats wil zeggen; "Hij die volmaakt geworden is, zal niet meer naar de lagere gebieden gevoerd worden maar het 5 e gebied betreden en het niet meer verlaten."