is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van KEMINK & ZOON te Utrecht van denzelfden Schrijver:

Ilandlei ding bij het onderwij s in de Bijbelscho Geschiedenis ƒ0.25

Verkorte Handleiding bij het onderwijs

in de Bijbelsche Geschiedenis. . .-0.15

De Leer der Zaligheid. Leiddraad bij Katechetisch onderwijs en onderzoek der Christelijke waarheid .... - 0.20

De Leer der Zaligheid. Verkorte Leiddraad voor Katechetisch onderwijs. Ten behoeve van mingeoefenden. . - 0.12 J

Al deze werkjes zijn reeds meermalen herdrukt.