is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bldz.

Inleiding 4.

§ 1. Van den aanvang dezer wereld tot den zondvloed . 6. § 2. Van den zondvloed tot de roeping van Abraham . 9. § 3. Van de roeping van Abraham tot den uittocht der

Israëlieten uit Egypte 11.

§ 4. Yan den uittocht der Israëlieten uit Egypte tot

koning Saul 23.

§ 5. Van koning Saul tot de scheiding der twee rijken,

Juda en Israël 34.

§ 6. Van de scheiding der twee rijken, Juda en Israël,

tot de Babylonische gevangenschap 39.

a. Het rijk der tien stammen of van Israël. . . 40.

b. Het rijk der twee stammen of van Juda. . . 43. § 7. Van de Babylonische gevangenschap tot de geboorte

van den Heer Jezus 50.

§ 8. Van de geboorte des Heeren Jezus tot de uitstorting van den Heiligen Geest 55.

§9. Van de uitstorting des Heiligen Geestes tot de verwoesting van Jeruzalem 70.