is toegevoegd aan uw favorieten.

Het licht van Azië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Edwin Arnold zeiven ter hand! — dan maak ik mij van hetgeen ik ondernam geen verwijt. In dit geval moge het doel de middelen heiligen.

Ten gerieve van de lezers heb ik aan het geheel de noodige verklaring van bijzonderheden en van vreemde woorden toegevoegd. Mijn dank aan hen, die mij daarin hebben bijgestaan, waar mijn eigen kennis of mijn bibliotheek mij in den steek lieten!

Mijn dank ook aan hen, die een wakend oog lieten gaan over de vertaling zelve!

Voor fouten vraag ik verschooning. Onjuistheden in de spelling der vreemde woorden zijn in de registers zooveel mogelijk verbeterd. Voor het letterteeken, door Prof. Kern met r aangeduid, is als bij Arnold ter wille van het metrum het verouderde ri behouden.

Overigens, wat den inhoud van het gedicht betreft, moge de voorrede van den dichter zeiven aan mijn lezers zeggen, wat hij noodig vond hun mede te deelen.

Assen, Mei 1881.

H. U. Meyboom.