is toegevoegd aan uw favorieten.

Het licht van Azië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dualiteit), 10. bewustzijn, gevoel, n. neiging (geneigdheid en afkeer), 12. onwetendheid. De zuidelijke Buddhisten spreken van I. dwaling, 2. karma, 3. bewustzijn, 4. naam en vorm, 5. zes zintuigen, 6. aanraking, 7. gewaarwording, 8. begeerte, 9. gehechtheid, 10. bestaan, 11. geboorte, 12. lijden.

Niem, een boom met schoone purperen bloesems.

Nigrêdha, een boschje in de nabijheid van Kapilawastu.

Nilajjan, de grootste zijtak van den Phalgu.

Nirwana, „uitblussching" van het leven of van het zinnelijk leven in den staat der volmaking, het ideaal der Buddhisten. Rhys Davids, blz. 136 vg.

Nullah's, ravijnen, die in den regentijd rivieren zijn.

Numdah, wollen stof, vilt, het kleed onder het zadel.

O.

Om, aum, het symbool van den Algeest. Het woord werd langgerekt uitgesproken als middel om in geestverrukking^ te geraken.

Om mani padme, Om ! Een formuliergebed van bijzondere kracht. Letterlijk: O de edelsteen in de lolos! amen. Misschien is het oorspronkelijk een aanroeping geweest van een Buddha, die uit een lotos zou geboren zijn. Later werd iedere lettergreep een symbool van een der zes groote deugden Rhys Davids, bl. 259 vg.

Om latsavitur enz. zie bij gayalri.

P.

Palsa, de satijnboom, Chloroxulon Swietenia, van de familie der Meliaceeën, in Azië inheemsch.