is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eigenlijk de mooiste tijd om samen te wericen. r.n jij krijgt daardoor voor jezelf en Ottilie aan jouw kant prachtig de ruimte.

Charlotte liet het zich aanleunen en Eduard schilderde hun toekomstige levenswijze. Onder andere riep hij uit: Het is toch wel attent van dat nichtje dat zij een beetje hoofdpijn aan den linkerkant heeft; ik heb het dikwijls aan den rechter. Als dat samenvalt en we zitten naast elkaar, ik op den rechter elboog, zij op den linker gesteund en met de hoofden naar verschillende zijden in de hand gelegd, dan moeten dat twee aardige pendantjes lijken.

Den kaptein kwam dit gevaarlijk voor. Eduard daarentegen riep uit: Pas jijzelf maar op voor den D. Wat zou B moeten beginnen als C hem werd ontrukt?

Nu, mij dunkt, antwoordde Charlotte, dat spreekt toch vanzelf.

Dat is waar, zeide Eduard; hij zou tot zijn A terugkeeren; tot zijn alpha en omega, riep hij terwijl hij opsprong en Charlotte vast aan zijn borst drukte.