is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK

kaptein stelde den volgenden morgen vroeg f!«|i||PË| dadelijk een onderzoek ter plaatse in, ontwierp eers^ een v'uchtig, en nadat het gezelschap op de plek zelve opnieuw er toe besloten had, een nauwkeuriger plattegrond, benevens een kostenberaming en al wat nog meer noodig was. Het ontbrak niet aan de vereischte voorbereiding. Ook die verkoop van de hoeve werd dadelijk weder ter hand genomen. De vrienden vonden hierin weder een nieuwe aanleiding tot gezamenlijke bezigheid.

De kaptein maakte Eduard er op attent, dat het wel aardig zou zijn, ja eigenlijk niet meer dan een plicht, Charlotte's verjaardag te vieren met het leggen van den eei sten steen. Er was niet veel toe noodig om Eduard's ouden afkeer van dergelijke feestelijkheden te overwinnen; want onmiddellijk kwam de gedachte bij hem op, ook Ottilie s verjaardag, welke iets later viel, eveneens op echt feestelijke wijze te herdenken.

Charlotte, wie de nieuwe plannen en wat met het oog daarop gebeuren moest, van veel gewicht, ja haast bedenkelijk voorkwamen, hield zich onledig met voor haarzelf nog eens alle beramingen van tijd en kosten na te gaan. Overdag ontmoette men elkaar nu minder en des te grooter was het verlangen om 's avonds bijeen te komen.

Ottilie was ondertusschen reeds volkomen meesteres der huishouding geworden, en hoe had dit ook bij haar stil en zeker optreden anders gekund! Ook was haar geheele manier van denken meer gericht op de huishouding en het huiselijk leven dan op de wereld en het leven buiten. Eduard merkte spoedig op dat zij eigenlijk slechts uit