is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betaamt te midden van arbeidzamen werkeloos te zijn, zult ook gij het wel niet versmaden ook hier mede-arbeider te zijn.

Hierop reikte hij zijn troffel aan Charlotte over, die daarmede wat kalk onder den steen wierp. Verschillenden anderen werd hetzelfde verzocht en de steen snel neergelaten; waarop Charlotte en den overigen dadelijk de hamer gereikt werd om door een driewerf herhaald kloppen de verbinding van den steen met den bodem nadrukkelijk te zegenen.

Het werk van den metselaar, vervolgde de spreker, ofschoon nu onder vrijen hemel, wordt, zoo niet altijd in het verborgen verricht, dan toch met de bedoeling om verborgen te worden. Het goed en wel opgetrokken fundament wordt begraven en zelfs bij de muren die aan den dag komen, denkt men toch ten slotte maar heel weinig aan ons. Het werk van den steen- of beeldhouwer valt meer in het oog, en wij moeten er zelfs nog genoegen mee nemen, dat de stukadoor de sporen van onze handen geheel en al uitwischt, en zich ons werk toeëigent door het te overpleisteren, glad te maken en te kleuren.

Wien kan er dus wel meer aan gelegen zijn, datgene wat hij doet goed te doen voor zijn eigen gevoel, als den metselaar ? Wie heeft meer dan hij reden zijn zelfbewustzijn te voeden? Wanneer het huis opgetrokken, de grond gestampt en geplaveid, de buitenzijde met versieringen bedekt is, dan ziet hij nog door alle omhulsels heen en herkent hij die regelmatige, zorgvuldige voegen waaraan het geheel zijn bestaan en duurzaamheid te danken heeft.

Maar zooals ieder die een misdaad begaan heeft, vreezen moet dat zij, niettegenstaande alle pogingen haar te verbergen, toch ééns aan het licht zal komen, evenzoo moet hij die in het geheim iets goeds deed, verwachten dat ook dit eens tegen zijn wil aan den dag komt. Daarom maken wij dezen grondsteen tevens tot een gedenksteen. Hier in deze verschillende ingehouwen holten zullen verschillende voorwerpen gelegd worden als getuigenissen voor een ver nage-