is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik te bedwingen, bewaren ook in de meest buitengewone gevallen altijd nog een soort van schijnbare zelfbeheersching. Toch verstond zij al niet meer wat de graaf zeide toen hij voortging: Wanneer ik eenmaal van iets overtuigd ben, gaat bij mij alles vlug in zijn werk. Ik heb mijn brief al in mijn hoofd opgesteld en ben verlangend hem ook te schrijven. U wilt mij wel een bereden bode bezorgen dien ik nog hedenavond kan wegsturen.

Charlotte was innerlijk verscheurd. Door deze voorstellen, en eveneens door zichzelf verrast, kon zij geen woord uitbrengen. De graaf ging gelukkigerwijze voort te spreken over zijn plannen met den kaptein, welker voordeelen Charlotte maar al te zeer in het oog vielen. Op dit oogenblik trad de kaptein weder op en ontvouwde zijn kaart voor den graaf. Doch met hoe andere oogen zag zij nu den vriend dien zij verliezen zou aan! Met een haastige buiging wendde zij zich af en snelde naar beneden, naar de moshut. Reeds halverwege stroomden de tranen haar uit de oogen en nu stortte zij zich in de nauwe ruimte der kleine kluizenarij en gaf zich geheel en al over aan een smart, een hartstocht, een vertwijfeling, van wier mogelijkheid zij enkele oogenblikken te voren ook niet het geringste vermoeden had gehad.

Aan de overzijde was Eduard met de barones de vijvers langs gewandeld. De verstandige vrouw, die gaarne van alles op de hoogte wilde zijn, bemerkte spoedig in een tastend gesprek dat Eduard zich in breedvoerigen lof over Ottilie uitliet en wist hem langzaam aan op een zoo natuurlijke wijze op dreef te brengen dat haar ten slotte geen twijfel ineer overbleef of hier was een hartstocht niet onder weg, maar reeds aangekomen.

Gehuwde vrouwen staan, zelfs wanneer zij niet van elkaar houden, toch stilzwijgend met elkaar in bondgenootschap, vooral tegenover jonge meisjes. De gevolgen van zulk een genegenheid rezen maar al te spoedig in haar menschkundigen geest op. Daarbij kwam dat zij reeds hedenmorgen met Charlotte over Ottilie had gesproken en het verblijf van