is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormige bezems rond togen, wanneer anderen met manden achter hen aan kwamen om onkruid en steenen weg te halen, weer anderen de hooge, groote ijzeren wals achter zich aan sleepten, vormden zij een {raaien, vroolijken stoet, waaraan de architect een aardige reeks van standen en bezigheden voor het fries van een tuinhuis ontleende. Ottilie echter zag er slechts een soort van parade in welke den terugkeerenden heer des huizes spoedig zou begroeten.

Dit gaf haar moed en lust hem met iets dergelijks te ontvangen. Men had reeds vroeger de dorpsmeisjes tot naaien, breien, spinnen en anderen vrouwelijken arbeid trachten op te wekken. Ook deze deugden waren toegenomen sinds de inrichtingen tot verreining en verfraaiing van het dorp. Ottilie had steeds mede gewerkt, maar meer toevallig, naar lust en gelegenheid. Zij nam zich nu voor het beter en regelmatiger te doen. Maar uit een aantal meisjes is geen corps te vormen zooals uit een aantal knapen. Zij volgde haar goeden wil en zonder dat het haar zelf goed duidelijk was, zocht zij niets anders dan elk meisje op zichzelf aanhankelijkheid aan huis, ouders en broers en zusters in te boezemen.

Bij velen gelukte haar dit. Slechts over één klein, levendig meisje werd steeds geklaagd dat het zoo onhandig was en thuis maar heelemaal niets verkoos uit te voeren. Ottilie kon niet boos zijn op dit meisje, want voor haar was het bijzonder lief. Het werd door haar als aangetrokken, altijd liep het met haar mede als zij het toestond; dan was het ijverig, vroolijk en onvermoeid; aanhankelijkheid aan een schoone meesteres scheen voor dit kind een behoefte te zijn. In het begin duldde Ottilie het gezelschap van het kind; dan vatte zij genegenheid er voor op; tenslotte konden zij niet meer scheiden en Nanny vergezelde haar meesteres overal heen.

Deze sloeg dikwijls den weg naar den tuin in en verheugde er zich over het welige gedijen. De bessen- en kersentijd liep ten einde, Nanny liet zich echter den na-pluk toch goed smaken. Bij het overige fruit, dat voor den herfst zulk een