is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besloten ben. Ik zie mijn tegenwoordig en mijn toekomstig leven vóór mij; slechts tusschen ellende en vreugde heb ik te kiezen. Bewerk, beste vriend, een scheiding, die zoo noodzakelijk is, die immers al bestaat; bezorg mij Charlotte's toestemming! Ik wil er niet verder over uitweiden waarom ik geloof dat ge die verkrijgen zult. Ga terug, beste vriend, breng ons allen tot rust, maak ons gelukkig!

Mittler haperde. Eduard ging voort: Mijn lot en dat van Ottilie zijn niet te scheiden en wij zullen niet te gronde gaan. Ziet u dit glas? Onze voorletters staan er in gegrafeerd. Een vroolijk feestgenoot wierp het de lucht in; niemand mocht er meer uit drinken; op den rotsigen grond moest het te gruizel vallen; maar het werd opgevangen. Tegen hoogen prijs heb ik het teruggekocht en ik drink er nu dagelijks uit om mij dagelijks ervan te overtuigen dat verhoudingen waartoe het lot besloten heeft, onverwoestbaar zijn.

O wee, riep Mittler uit, wat moet ik toch een geduld met mijn vrienden hebben! Nu krijg ik waarachtig ook nog te doen met het Bijgeloof, dat ik haat als het allerverderfelijkste wat bij menschen zijn intrek kan nemen. Wij spelen met voorspellingen, voorgevoelens en droomen en maken daardoor het alledaagsche leven tot iets belangrijks. Maar wanneer dan het leven zelf eens belangrijk wordt en alles om ons heen in bruisende beweging is, wordt het onweer door die spoken nog maar verschrikkelijker.

Laat in deze onzekerheid, riep Eduard, tusschen dit hopen en vreezen, het arme hart toch tenminste een soort van leidster, naar welke het kan opzien, al kan het zich ook niet er naar richten.

Ik zou het nog kunnen plaatsen, antwoordde Mittler, wanneer men daarbij od eenige consequentie kon rekenen;

maar altijd was mijn bevinding: op de waarschuwende teekenen let geen mensch, op de vleiende en belovende alleen richt zich de volle aandacht en het geloof aan hen alleen blijft levendig.

Nu Mittler zich zelfs gebracht zag in die duistere