is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestraffen, men verduurt veel om hunnentwil met geduld, maar men wordt verdrietig bij den eisch ze af te leggen.

Bij ieder mensch behooren bepaalde gebreken. Het zou ons onaangenaam aandoen indien oude vrienden hun bepaalde eigenaardigheden aflegden.

Men zegt: wanneer iemand iets tegen zijn gewone karakter doet, zal hij spoedig sterven.

Welke gebreken mogen wij behouden, ja zelfs cultiveeren? Zulke die anderen eer vleien dan kwetsen.

Hartstochten zijn gebreken of deugden, maar hooger opgevoerde.

Onze hartstochten zijn echte Phoenixen; nauwelijks is de oude verbrand of de nieuwe stijgt dadelijk uit de asch omhoog.

Groote hartstochten zijn hopelooze ziekten; wat ze had kunnen genezen maakt ze juist gevaarlijk.

De hartstocht wordt aangewakkerd en getemperd tevens door zich uit te spreken. Misschien zou nergens de middenweg wenschelijker zijn dan bij ons vertrouwen en verzwijgen tegenover hen die wij liefhebben.