is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scherp in het oog gehouden doel af om een hooger te bereiken! Een reiziger breekt onderweg tot zijn grootste ergernis een wiel en krijgt door dit onaangename toeval de prettigste nieuwe kennissen en relaties, welke invloed hebben op zijn geheele leven. Het lot vervult onze wenschen, maar op zijn manier, om ons ook nog iets meer dan onze wenschen te kunnen geven.

Deze en dergelijke bespiegelingen waren het, onder welke Charlotte het nieuwe huis op de hoogte bereikte en zij werden daar volkomen bevestigd. Want de omgeving was er veel schooner dan men had kunnen denken. Al het storende en kleine in het rond was verwijderd; al het goede van het landschap, wat de natuur, wat de tijd daaraan gedaan hadden, trad zuiver naar voren en viel in 't oog en reeds groenden de jonge aanplantingen welke bestemd waren een paar leege plekken te vullen en de afzonderlijke gedeelten op aangename wijze te verbinden.

Het huis zelf was ten naastenbij bewoonbaar, het uitzicht, vooral uit de bovenvertrekken, hoogst afwisselend. Hoe langer men om zich heen zag, hoe meer schoons ontdekte men. Wat zouden hier niet de verschillende jaargetijden, wat zon en maan voor effekten te weeg brengen! Hier te vertoeven was wel heel begeerenswaard en hoe spoedig was de lust om verder te bouwen en te arbeiden weer in Charlotte opgewekt nu zij al het grove werk reeds gedaan vond! Een meubelmaker, een behanger, een schilder, die zich met patroontjes en licht verguldsel wist te redden, slechts deze had men nog noodig en binnen korten tijd was het gebouw klaar. Kelder en keuken werden vlug ingericht; want wegens den grooten afstand van het kasteel moest men alle benoodigdheden om zich heen hebben. Zoo woonden dan nu de vrouwen met het kind boven en van dit verblijf, als van een nieuw middelpunt uit, openden zich voor hen onvermoede wandelingen. Zij genoten vergenoegd in een hoogere streek bij het schoonste weer van de vrije, frissche lucht.

Ottilie's liefste gang, hetzij alleen, hetzij met het kind, leidde naar beneden, naar de platanen, langs een gemak-