is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, niets nieuws; het leven lag bovendien zoo duidelijk voor haar oogen dat zij geen bijzondere pijn gevoelde wanneer iemand haar al eens onnadenkend en onvoorzichtig noopte haar blik hierheen of daarheen op een onverkwikkelijke plek te richten. Ottilie daarentegen, die in haar halfbewuste jeugd meer voorgevoelde dan zag, en die haar blik mocht afwenden, ja moest, van datgene wat zij niet wilde of niet behoorde te zien, Ottilie werd door deze vertrouwelijke woorden in den verschrikkelijksten toestand gebracht; want met geweld scheurde nu voor haar de lieflijke sluier en het leek haar alsof wat tot dusver voor huis en hof, voor de tuinen, het park en de heele omgeving gedaan was, eigenlijk geheel voor niets was, omdat hij, wien dit alles behoorde, er niet van genoot; omdat ook hij, evenals de aanwezige gast, door de hem het naast staanden en dierbaarsten gedrongen was te gaan rondzwerven — en wel zoo gevaarlijk mogelijk — door de wereld. Zij had zich gewend te luisteren en te zwijgen, maar dezen keer bevond zij zich in de pijnlijkste situatie, welke door het verdere gesprek van den vreemdeling, dat hij met opgewekte originaliteit en bedachtzaamheid voortzette, eer nog werd verergerd. Ik geloof nu, zeide hij, dat ik op den goeden weg ben, nu ik mij altijd maar beschouw als een reiziger, die van veel afstand doet, om veel te kunnen genieten. Ik ben aan afwisseling gewend, ja, zij is mij tot een behoefte geworden, evenals men in de opera steeds weer op een nieuw decoratief wacht, juist omdat er al zooveel geweest zijn. Wat ik van het beste en van het slechtste logement mag verwachten, weet ik: het moge zoo goed of zoo slecht zijn als het wil, nergens vind ik wat ik gewend ben, en tenslotte komt het op hetzelfde neer: geheel en al van een noodzakelijke gewoonte of geheel en al van het willekeurige toeval af te hangen. En ik heb tenminste nu niet het verdriet dat er iets verlegd wordt of zoek raakt, dat mijn dagelijksche woonkamer niet te gebruiken is omdat zij moet worden opgeknapt, dat men mijn geliefkoosd kopje breekt en uit een ander mij een tijdlang niets meer wil smaken. Van dit alles